+421 907 547 358 | +421 905 488 722       
KONTAKT
Kontakt

Vybavovanie objednávok:

Peter Bialoň

0907 547 358
bogoautomoto@gmail.com

Technická podpora:

František Gajdoš

0905 488 722
bogoautomoto@gmail.com

Prevádzkovateľ webovej stránky je BoGomotor, s. r. o., Horné Držkovce 166, 956 54 Veľké Držkovce

Fakturačná adresa (adresa sídla spoločnosti):
BoGomotor, s. r. o.
Horné Držkovce 166
956 54 Veľké Držkovce

IČO5108709 0
nie sme platcami DPH

Bankové spojenie (informácie pre úhradu pre Slovenskú republiku:
Peňažný ústav: Prima Banka
IBAN: SK3456000000004928213001

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
T: 046/5422 771
F: 046/5420 685

Vážení zákazníci,
na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru je možné si dohodnúť
návštevu v sídle spoločnosti, alebo vyzdvihnutie tovaru od pondelka do piatku.

Zápis
Zapísaná na Trenčín, odd. Sro, vl.č.35272/Rusmotors.sk © 2018